SIMILIA.GE

 
 
You are here:: სამეცნიერო ნაწილი გინეკოლოგია
 
 

ოქსიმილი-გინეკოლოგია

Oxygenium-ის გინეკოლოგიურ პრაქტიკაში გამოყენების შესახებ არსებული კლინიკური კვლევების რევიუ

Georgian Med News. 2006 Sep;(138):93-5. PMID: 17057311 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Influence of intravenous oxygen treatment on the level of different specificity antibodies

Mandzhgaladze NR, Kharebava ER, Didia TsG, Ardzhevanishvili MD, Gudzhabidze MV, Chigiashvili TsN.

 

Abstract: Medical liquid oxygen (NaClO2) is the universal stimulator which participates in intracellular biochemical processes. Treatment with intravenous liquid oxygen  was studied in 35 women, 20 of them with gestosis Rhesus sensibility, 3--with anti-HLA antibodies, 5--pregnant with ABO sensibility, 3--with anti-sperm antibodies, and 7- with antivirus antibodies (Herpes 1,2 and CMV). As a result,liquid  oxygen treatment is effective for decrease anti-erythrocyte and anti-leukocyte antibodies and other antibody levels in blood. Medical liquid oxygen has direct antiviral activity which induces long term remission and in some cases total elimination of virus from blood. Generally, liquid oxygen is a modulator of the immune system, stimulating links of humoral and cell immunity. It appeared that index of immune regulation (T-helper/T suppressor) in pregnant women was increased and level of immunoglobulins (Ig G, M, A) was within normal ranges. This work shows the results of chemical influence of liquid oxygen on the antibodies which subsequently the decreases the level of modifying immunoglobulins.

სამედიცინო თხევადი ოქსიგენი (NaClO2) უჯრედშიდა ბიოქიმიური პროცესების უნივერსალური სტიმულატორია. თხევადი ოქსიგენით მკურნალობის ეფექტურობა შესწავლილ იქნა 35 ორსულზე, მათ შორის 20 გესტოზით (რეზუს-კონფლიქტი), 3 -ანტი- HLA ანტისხეულებით, 5 - ABO მგრძნობელობით, 3 - ანტისპერმული ანტისხეულებით, 7 - ანტივირუსული ანტისხეულებით (ჰერპესი 1,2 და CMV ).  თხევადი ოქსიგენით მკურნალობის ფონზე დაქვეითდა ანტი-ერითროციტული და ანტი-ლეიკოციტური

ანტისხეულების ტიტრი, რაც განპირობებულია მისი პირდაპირი ანტიჰიპოქსიური აქტივობითა და იმუნომოდულატორული მოქმედებით (ჰუმორული და უჯრედული იმუნიტეტის წონასწორობის აღდგენა).

Georgian Med News. 2007 May;(146):67-9. PMID: 17595467 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Biogenic amines during intoxication with phenol and correction with the liquid oxygen in the experiment

Melikadze EB.

Abstract: Among many toxic substances present in the nature, phenol represents one of those, which may be considered as the endocrinological deregulator and pathology of pregnancy. We were conducting experiment on 40 male rats every day influencing by inhalation of the vapor of the phenol, as they laid on the thigh, at the second stage after the inhalation we were making injections of the liquid oxygen under the skin to each rats for the purpose of treatment. After we produced the decapitation of the animals under general narcoses, we took the hypothalamus and investigated concentrations of biogenic amines - dopamine, noradrenalin and serotonin. It was shown that in response to the inhalation of the phenol concentration of the biogenic amines has been abolished in comparison with the norm. The liquid oxygen gave the therapeutic effect. თანამედროვე გარემოს ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული აგენტი - ფენოლები (მანქანების გამონაბოლქვში არსებული და სხვ.) იწვევს ენდოკრინულ დისრეგულაციას და ორსულობის პათოლოგიების გამომწვევი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ფენოლების ზემოქმედებით განვითარებული ბიოგენული ამინების - დოფამინის, ნორადრენალინის, სეროტონინის კონცენტრაციის ცვლილებები თხევადი ოქსიგენით ნამკურნალებ ჯგუფში დაუბრუნდა ფიზიოლოგიურ მაჩვენებლებს, რაც მოიაზრება როგორც ჰიპოქსიისადმი ყველაზე მგრძნობიარე ნერვულ უჯრედებზე თხევადი ოქსიგენის ანტი-ჰიპოქსიური ზეგავლენის თერაპიული შედეგი.

Georgian Med News. 2007 Jun;(147):75-7. PMID: 17660607 [PubMed - indexed for MEDLINE]

The reaction of hormones of hypophysis-thyroid gland's endocrinal axis on vibration pathology and on condition of it's correction with liquid oxygen and anabolic steroids

Abzianidze EN.

 

Abstract: The experiment was held on white male rats. After the tests had been finished, by means of immunofermental method the concentration of thyroid (T3 and T4) and thyrotrophic (TSH) hormones were defined in the blood of animals in condition of vibropathology and it's correction with liquid oxygen and retabolil. The research showed, that the level of TSH, T3 and T4 decreased in condition of vibropathology and it's correction with anabolic steroid compare with control groups. But against of background liquid oxygen's injection the level of TSH increased, but the concentration of T3 and T4 were reduced compare with control group, though they were increased compare with the rest groups of experimental animals. As a result of the search, it was established, that the impact of vibration on the organism of male rats causes important changes in the hypophysis-thyroid gland's endocrinal axis, particularly it takes place the hypofunction of thyroid gland. And it's worth to mention that the correction of vibropathology with liquid oxygen cause positive influence and changes in the organism. There is a positively expressed normalization of thyroid and thyrotrophic hormones' concentration, but the correction of vibropathology with anabolic steroid has not been a successful one. ექსპერიმენტულ მოდელში ნაჩვენები იქნა, რომ ვიბრო-პათოლოგიის დროს განვითარებული TSH, T3 და T4  ჰორმონალური დისბალანსი , გამოხატული ჰიპერთირეოზის სურათით, თხევადი ოქსიგენით მკურნალობის ჯგუფში აღდგენილ იქნა ფიზიოლოგიურ მნიშვნელობებში. დადგენილ იქნა დადებითი კორელაცია თხევადი ოქსიგენის მიღებასა და თირეოიდული და თირეოტროპული ჰორმონების კონცენტრაციას შორის.